Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Pracownia komputerowa

 

W roku 2006 szkoła wzbogaciła się o pracownię internetową.

Wyposażenie pracowni podarowała nam Fundacja Telekomunikacji Polskiej SA Internetowy Uśmiech w ramach akcji wyposażania szkół szpitalnych sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Większość nauczycieli naszej szkoły posiada kwalifikacje pozwalające na wykorzystanie możliwości tej pracowni (kursy komputerowe, studia podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli).

Zasoby sieci internetowej wykorzystywane są w ramach zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych. Uczniowie uczą się wyszukiwania informacji, poznają reguły poruszania się po Internecie. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z sieci.

Dla dzieci przebywających w szpitalu wyjątkowo ważne są komunikacyjne funkcje sieci internetowej. Pozwalają one na podtrzymywanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi. Uczniowie korzystają z poczty mailowej i komunikatora gadu-gadu.

Szkoła i nauczyciele dysponują również programami komputerowymi przydatnymi w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Wykorzystują je w celu uatrakcyjnienia zajęć i ułatwienia uczniom przyswajania wiedzy.

Niektórzy z nauczycieli, aby móc korzystać z technologii informatycznej w pracy z uczniem leżącym, używają prywatnego sprzętu-laptopy.