Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Troszkę historii

 

 Działaniami nauczycieli szkoły  w konińskim szpitalu objęliśmy:
 • 1999 / 2000 - 1374 uczniów
 • 2000 / 2001 - 1576 uczniów
 • 2001 / 2002 - 1892 uczniów
 • 2002 / 2003 - 1815 uczniów
 • 2003 / 2004 - 1787 uczniów
 • 2004 / 2005 - 1862 uczniów
 • 2006 / 2007 - 1978 uczniów
 • 2007 / 2008 - 1834 uczniów
 • 2008 / 2009 - 1732 uczniów
 • 2009 /  2010 - 1617   ucznów
 • 2010 /   2011 -1601   uczniów
 • 2011 /  2012-1726  uczniów
 • 2012/ 2013   -2037  uczniów
 • 2013 /2014 -

Obecnie w Szkole  zatrudnionych jest: w pełnym wymiarze 5 nauczycieli  i w niepełnym wymiarze 7 nauczycieli.Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy z chorymi dziećmi (wyższe wykształcenie magisterskie, przygotowanie pedagogiczne w zakresie pedagogiki terapeutycznej i leczniczej) i doświadczenie zawodowe.

Dodatkowo nauczyciele na bieżąco uzupełniają wiedzę poprzez udział w różnych kursach doskonalących. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół posiadają niezbędne wiadomości dotyczące zasad zachowania szczególnej higieny i ostrożności na oddziałach szpitalnych ( stosownie do ich specyfiki).