Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

Rodzice

Nauczyciele i dyrektor zauważyli w ostatnich latach wzrost zainteresowania rodziców możliwością kontynuowania nauki przez ich dzieci także podczas pobytu w szpitalu. Rodzice chętnie dostarczają potrzebne podręczniki i przybory szkolne. Zdarzają się sytuacje że rodzice wspierają naszą pracę ofiarowując szkole różne pomoce dydaktyczne.

Szkoły

Utrzymujemy ścisłe kontakty ze szkołami macierzystymi naszych uczniów, szczególnie tych długo leżących w szpitalu, bądź powracających do niego kilkakrotnie.

Wysyłamy do szkół zaświadczenia z ocenami otrzymanymi w szkołach szpitalnych.

Umożliwialiśmy przeprowadzanie sprawdzianów kompetencji i egzaminu na koniec gimnazjum.

Z satysfakcją odnotowujemy fakt uznawania naszych ocen i opinii przez szkoły macierzyste uczniów (co wcześniej nie było takie oczywiste!).

Wydaje się, że wzrosła ranga Zespołu Szkół w regionie konińskim.

Szpital

Stała współpraca nauczycieli z lekarzami prowadzącymi uczniów i pielęgniarkami to nieodłączny element naszej codzienności. Udało się nam sprowadzić te związki na płaszczyznę koleżeńską, a nie instytucjonalną. Usprawnia to wzajemną wymianę spostrzeżeń dla dobra dzieci.

Dyrektor szkoły współpracuje z dyrekcją szpitala, przede wszystkim w obszarze spraw organizacyjnych i bytowych.

Spotykamy się ze zrozumieniem problemów szkolnych i pomocą w podejmowanych sprawach.

Dzięki uprzejmości Pani Barbary Szmyt mamy możliwość prowadzenia zajęć czytelniczych w bibliotece szpitala (Filii nr 8 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Koninie) oraz korzystania z księgozbioru .

Inne

Utrzymujemy wieloletnie już kontakty ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Koninie, Młodzieżowym Domem Kultury w Koninie i Muzeum Okręgowym w Koninie. Są to nasi główni sprzymierzeńcy w przybliżaniu uczniom kultury, muzyki i historii.

Podtrzymujemy współpracę z Komendą Miejską Policji w Koninie, tym bardziej, że znajdujemy się niemal po sąsiedzku. Dzięki pracownikom Wydziału Prewencji odbywały się pogadanki na temat uzależnień.

Bardzo sympatyczne więzi łączą Szkołę Podstawową przy WSZ  w Koninie ze słuchaczami Zespołu Szkół Medycznych w Koninie, dyrekcją i pracownikami tego Zespołu.

Do grona naszych sprzymierzeńców dołączył PCK w Koninie, dzięki któremu na początku roku szkolnego dzieci ze szpitala otrzymują materiały szkolne ( w ramach „ Wyprawki dla Żaka” ).

Wieloletnie kontakty łączą naszą szkołę z Biblioteką Pedagogiczną i jej przedstawicielką Panią Agatą Nogal, która przekazała nam materiały promujące zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownicy tej instytucji przeprowadzili również zbiórkę książek, które wzbogaciły naszą szkolną bibliotekę.

Od roku 2005 utrzymujemy stałą współpracę z Telekomunkacją Polską, która podarowała nam salę komputerową w ramach programu Internetowy Uśmiech oraz pamięta o naszych chorych dzieciach przy okazji świąt, Dnia Dziecka i innych uroczystości przesyłając upominki.

Współpracujemy również ze szkołami i przedszkolami z terenu Konina i okolic. W ramach integracji między placówkami organizowane są występy dzieci, które umilają czas naszym podopiecznym przebywającym na oddziałach szpitalnych i przekazują im drobne upominki.