Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.zs-szpital-konin.pl

 

Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do strony internetowej Szkoły Podstawowej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

 

Data publikacji obecnej wersji strony internetowe: 2016.12.14. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.02.19.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Ewa Czeszejko e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do której można także dzwoniąc na numer telefonu: 63 2423043. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

 

Udogodnienia

 

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,
  • przełączniki zmiany kontrastu.

 

Dostępność  architektoniczna

 

Ul. K. S. Wyszyńskiego 1 - główny budynek Szkoły Podstawowej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

 

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu,

wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne - teren Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego ul. K. S. Wyszyńskiego 1  w Koninie: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  im. dr. Romana Ostrzyckiego ul. K. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

 

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Szkoły Podstawowej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

 

Inne informacje.

 

Dojazd do głównego budynku Szkoły Podstawowej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie:

  • Szkoła znajduje się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na ul. K.S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin w budynku N.