Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Imprezy szkolne

W Szkole Podstawowej  odbywają się imprezy szkolne, w których biorą udział uczniowie ze wszystkich oddziałów dziecięcych, ale także takie przeznaczone dla dzieci z jednego oddziału.

Kalendarz świąt i imprez (do wyboru wg możliwości):

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego (zwracamy szczególną uwagę na tych uczniów, którzy pierwszy raz rozpoczynają naukę w szkole podstawowej lub w gimnazjum).
 2. Sprzątanie Świata (poruszanie tematyki ekologicznej, konkurs wiedzy ekologicznej)
 3. Dzień Chłopca
 4. Dzień Edukacji Narodowej (spotykamy się z dziećmi, ale także z personelem medycznym).
 5. Dzień Papieski
 6. Święto Zmarłych (traktujemy je, jako dzień refleksji nad przemijaniem). Święto Niepodległości (odbywają się spotkania z pracownikiem muzeum; uczniowie zwracają uwagę na minione wydarzenia historyczne).
 7. Święto Niepodległości
 8. Andrzejki (zabawy na wesoło w przepowiadanie przyszłości).
 9. Mikołajki (samodzielne przygotowywanie prezentów, otrzymywanie ich od innych, czyli radość obdarowywania i bycia obdarowanym).
 10. Boże Narodzenie i Nowy Rok (samodzielne wykonywanie kartek świątecznych i noworocznych, upominków; ubieranie choinek; wykonywanie dekoracji sal; układanie noworocznych postanowień; koncerty muzyczne, jasełka; omawianie tradycji i obrzędów).
 11. Zabawa karnawałowa – choinka (zabawy ruchowe przy muzyce, bal przebierańców; konkursy).
 12. Dzień Babci, Dziadka (przygotowywanie drobnych upominków, laurek; układanie podziękowań i życzeń; zwrócenie uwagi na rolę babci i dziadka w rodzinie; wyrabianie szacunku dla starszych).
 13. Walentynki
 14. Powitanie wiosny (dotyczy tylko uczniów z oddziału rehabilitacji dziecięcej, którzy mogą wychodzić na spacery poza budynek szpitala).
 15. Wielkanoc (przygotowywanie kartek świątecznych i ozdób; omawianie tradycji i obrzędów).
  Dzień Służby Zdrowia – 7 kwietnia (życzenia dla dyrekcji szpitala i personelu medycznego).
 16. Święto Pracy i Święto 3 Maja (przypominanie i wyjaśnianie zdarzeń, które upamiętniają dni świąteczne).
 17. Dzień Języków Obcych
 18. Dzień Matki, Ojca (przygotowywanie drobnych upominków i laurek;
 19. Międzynarodowy Dzień Rodziny ( układanie podziękowań i życzeń; podkreślanie roli rodziny w życiu każdego człowieka).
 20. Dzień Dziecka (zabawy, konkursy, koncerty; odwiedziny zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli; upominki).
 21. Zakończenie roku szkolnego (uczniowie otrzymują pamiątkowe karty, ponieważ świadectwa wydają ich macierzyste szkoły).
 22. Imprezy okolicznościowe (przygotowywane najczęściej przez zaprzyjaźnione szkoły i przedszkola z różnych , wcześniej nieplanowanych okazji)