Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

45-lecie szkoły

 

 

1 IX 1974 – szkoła, utworzona na wniosek Szpitala Powiatowego w Koninie, rozpoczyna pracę pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 21.

1 IX 1985 – Szkoła Podstawowa nr 21 wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie.

1 IX 2000 – następuje zmiana nazwy placówki na Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Zespół Szkół obejmuje szkołę podstawową oraz gimnazjum.

1 IX 2006 – szkoła wprowadza się do budynku N na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, zyskując tym samym odrębną siedzibę.

1 IX 2018 - w związku z reformą systemu oświaty szkoła zyskuje nazwę Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

 

 

Z okazji 45-lecia naszej szkoły dziękujemy

 

naszym przyjaciołom

 

za wieloletnią współpracę w działaniach na rzecz naszych uczniów - dzieci dotkniętych chorobą. Państwa wsparcie było dla nas niezwykle pomocne w stworzeniu naszym podopiecznym - pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego - jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy, rozwoju zainteresowań i spędzania czasu wolnego. Jesteśmy wdzięczni za dotychczas okazaną życzliwość i chęć podejmowania wspólnych działań.