Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

45-lecie szkoły

 

 

1 IX 1974 – szkoła, utworzona na wniosek Szpitala Powiatowego  w Koninie,  rozpoczyna pracę pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 21.

1 IX 1985 – Szkoła Podstawowa nr 21 wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Koninie.

1 IX 2000 – następuje zmiana nazwy placówki na Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Zespół Szkół obejmuje szkołę podstawową oraz gimnazjum.

1 IX 2006 – szkoła wprowadza się do Budynku  na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, zyskując tym samym odrębną siedzibę.

1 IX 2018 - w związku z reformą systemu oświaty szkoła zyskuje nazwę Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

 

 

 

Z okazji 45-lecia naszej szkoły dziękujemy

 

naszym przyjaciołom

 

za wieloletnią współpracę w działaniach na rzecz naszych uczniów - dzieci dotkniętych chorobą. Państwa wsparcie było dla nas niezwykle pomocne w stworzeniu naszym podopiecznym - pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego - jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy, rozwoju zainteresowań i spędzania czasu wolnego. Jesteśmy wdzięczni za dotychczas okazaną życzliwość i chęć podejmowania wspólnych działań.

 

 

 

 

Dyrektorzy:

Jadwiga Grochocińska

Zofia Kolasińska

Mariola Karbowa

Violetta Zandecka – Paleta

Lidia Szplet

Ewa Czeszejko

 

Nauczyciele:

Alina Dobrochowska       

Halina Wiśniewska

Stanisława Piniecka

Alina Lipińska

Maria Ciesielska

Zdzisława Gazda

Jadwiga Moszner

Jadwiga Sławińska

Małgorzata Sobieraj

Alicja Ryczek

 

Aldona Laskowska

Renata Bieluszko

Magdalena Beger

Renata Warzych

Dorota Warzych de Aquino

Justyna Gierłowska

Joanna Kowalska

ks. Krzysztof Kaźmierczak

ks. Tomasz Bartczak

ks. Karol Zając