Szkoła Podstawowa

przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Osiągnięcia naszych uczniów

W toku naszej pracy pedagogicznej staramy się budować poczucie wartości uczniów, zachęcać ich do podejmowania nowych wyzwań. Chcemy też zapewnić im możliwość rozwoju różnorodnych talentów, a także sprawdzenia swoich możliwości. Dlatego zachęcamy ich do udziału w konkursach, które stanowią doskonałą okazję do wyrażenia ekspresji twórczej, jak również są zachętą do aktywności, do dzielenia się swoimi zdolnościami. Niebagatelne znaczenie ma też terapeutyczna funkcja takich działań, oderwanie myśli od pobytu w szpitalu i skierowanie ich na aktywność twórczą.

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w konkursach ogłaszanych przez inne szkoły szpitalne, w konkursach pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, jak również w innych zmaganiach konkursowych, o ile są one dostosowane do specyfiki pracy naszej placówki, a nasi uczniowie są w stanie sprostać stawianym w nich wymaganiom. 

Z radością odnotowaliśmy sukces naszego ucznia, który zajął pierwsze miejsce w konkursie plastycznym Aktywność = zdrowie zorganizowanym przez Zachodniopomorskie Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia. 

Nasi uczniowie uczestniczyli również w konkursie plastycznym Lubimy mokradła zorganizowanym przez Centralną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Uczestnictwo w ogólnopolskim konkursie plastycznym Dobry klimat na zdrowie organizowanym przez Uzdrowisko Kołobrzeg przyniosło naszym uczniom sukcesy w postaci III miejsca oraz szeregu wyróżnień.

KONKURSY ZEWNĄTRZKOLNE

 • ,,Ilustracje do wierszy J.Czechowicza i J.Tuwima"
 • ,,Od pionierów życia do gazu łupkowego"
 • ,,Salwador Dali -planeta snów"
 • ,,Dobry klimat na zdrowie"
 • ,,Szkoła  szpitalna w oczach dziecka"
 • ,,Morski świat przeszłości "
 • ,,Sport to zdrowie"
 • ,,Wiosna w ogrodzie"
 • ,,Przygoda w kolorach"
 • ,,Poezja w obrazach"
 • ,,Palma wielkanocna"
 • ,,Zilustrowane idiomy"